ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.

ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η Ομάδα Σχολικού Εκφοβισμού έχει ως στόχο να παρέχει ενημέρωση ως προς την ψυχική εκπαίδευση σε γονείς παιδιών και εφήβων (ηλικίας 6-18 ετών) σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τις επιπτώσεις του και να τους παρέχει ένα χώρο όπου μπορούν να μιλήσουν, να συσχετιστούν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με το θέμα.

Στόχοι ομάδας:

  • Ψυχοεκπαίδευση γονέων σχετικά με τον εκφοβισμό
  • Αναγνώριση συμπτωμάτων και συμπεριφορών θυμάτων/θυτών
  • ∆ιαχείριση περιστατικών εκφοβισμού ως προς τους θύτες και τα θύματα
  • Γονεϊκός και εκπαιδευτικός ρόλος

Επικεφαλής της ομάδας: Χάρις Σταύρου (Κλινική Ψυχολόγος)

Ποιοι: Γονείς παιδιών και εφήβων ηλικίας 6-18 ετών.

Πότε: Κάθε Τρίτη στις 18:00-19:30, ξεκινώντας από τις 24 Οκτωβρίου 2023.

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

Πού: Altius Mind Institute Λεμεσός

Για συμμετοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +35799779888.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι συναντήσεις της ομάδας υποστήριξής μας έχουν ως στόχο να παρέχουν στα άτομα πληροφορίες και προσωπική υποστήριξη από ομότιμους τους. Ο συντονιστής, θα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με ψυχολογικά και συναισθηματικά θέματα, αλλά δεν θα εμπλακεί στην παροχή ψυχολογικών ή ιατρικών συμβουλών για οποιοδήποτε άτομο ή για την ιδιαίτερη κατάστασή του ατόμου προσωπικά. Καμία διάγνωση ή θεραπεία ή συμβουλή σχετικά με οποιαδήποτε ιατρική ή ψυχική κατάσταση ή ασθένεια οποιουδήποτε μέλους της ομάδας δεν θα προσφέρεται προσωπικά κατά τη διάρκεια της ομάδας υποστήριξης. Η ομάδα υποστήριξης δεν μπορεί να υποκαταστήσει και δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη διάγνωση και τη θεραπεία ιατρικής ή άλλης υγειονομικής περίθαλψης όταν υφίσταται ιατρική ή ψυχική κατάσταση ή ασθένεια. Συνιστάται στα μέλη της ομάδας υποστήριξης να αναζητούν διάγνωση, θεραπεία και συμβουλές σχετικά με ιατρικές ή ψυχικές καταστάσεις ή παθήσεις από γιατρούς και άλλους αδειοδοτημένους επαγγελματίες υγείας.