ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η Ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για παιδιά έχει ως στόχο να ενημερώσει και να διδάξει παιδιά ηλικίας 8-10 ετών σχετικά με τα συναισθήματα, τους κοινωνικούς και προσωπικούς ρόλους, την επίλυση προβλημάτων και τις τεχνικές διαχείρισης συναισθημάτων.

Στόχοι ομάδας:

  • Αναγνώριση, διαχείριση και έκφραση συναισθημάτων

  • Κοινωνικές καταστάσεις

  • Κοινωνικοί και συναισθηματικοί ρόλοι

  • Επίλυση προβλημάτων

  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών

  • Άγχος και τεχνικές διαχείρισης

Επικεφαλής της ομάδας: Έλενα Γιάππα (Κλινική Ψυχολόγος)

Ποιοι: Παιδιά ηλικίας 8-10 ετών.

Πότε: (θα ανακοινωθεί)

Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά / Αγγλικά

Πού: Altius Mind Institute Downtown

Στασάνδρου 20, Γραφείο 301, Λευκωσία, 1060, Κύπρος

Για συμμετοχή, παρακαλούμε καλέστε μας στο +357 99779888.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι συναντήσεις της ομάδας υποστήριξής μας έχουν ως στόχο να παρέχουν στα άτομα πληροφορίες και προσωπική υποστήριξη από ομότιμους τους. Ο συντονιστής, θα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με ψυχολογικά και συναισθηματικά θέματα, αλλά δεν θα εμπλακεί στην παροχή ψυχολογικών ή ιατρικών συμβουλών για οποιοδήποτε άτομο ή για την ιδιαίτερη κατάστασή του ατόμου προσωπικά. Καμία διάγνωση ή θεραπεία ή συμβουλή σχετικά με οποιαδήποτε ιατρική ή ψυχική κατάσταση ή ασθένεια οποιουδήποτε μέλους της ομάδας δεν θα προσφέρεται προσωπικά κατά τη διάρκεια της ομάδας υποστήριξης. Η ομάδα υποστήριξης δεν μπορεί να υποκαταστήσει και δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη διάγνωση και τη θεραπεία ιατρικής ή άλλης υγειονομικής περίθαλψης όταν υφίσταται ιατρική ή ψυχική κατάσταση ή ασθένεια. Συνιστάται στα μέλη της ομάδας υποστήριξης να αναζητούν διάγνωση, θεραπεία και συμβουλές σχετικά με ιατρικές ή ψυχικές καταστάσεις ή παθήσεις από γιατρούς και άλλους αδειοδοτημένους επαγγελματίες υγείας.