ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη ενδοσκόπηση, στο χώρο της ψυχοθεραπείας και της αυτοβελτίωσης; Είναι μια διαδικασία στην οποία στρέφουμε την προσοχή μας, εσωτερικά στον εαυτό μας, για να μας ανακαλύψουμε, να μας εξετάσουμε, να μας βοηθήσουμε να λύσουμε προβλήματα που έχουν προκύψει, είναι η προσωπική μας «ανάλυση».

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία προκύπτουν αρκετά οφέλη. Αρχικά κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης αποστασιοποιούμαστε από τα συναισθήματα που μπορεί να έχουν θολώσει την αντίληψη μας, και προσφέρουμε στον εαυτό μας διαύγεια, υπομονή και εγκράτεια. Οι αρχαίοι Στωικοί φιλόσοφοι έλεγαν «Δεν ταραζόμαστε από αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά από την αντίληψη μας για αυτά που μας συμβαίνουν», σε μια στιγμή ενδοσκόπησης λοιπόν, μπορεί να αλλάξουμε την αντίληψη μας για τα τρέχοντα εξωτερικά γεγονότα και να σταματήσουμε την ταραχή μας.

Επιπλέον, μπορούν να επωφεληθούν οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλων των ειδών οι σχέσεις, φιλικές, ερωτικές, οικογενειακές και εργασιακές έχουν δυσκολίες. Η ενδοσκόπηση θα μας κάνει να αναρωτηθούμε, ποιο είναι το πρόβλημα προς επίλυση, που έχω κάνει λάθος, τι μπορώ να κάνω εγώ για αυτό, ώστε να επαναφέρουμε την αρμονία στις σχέσεις μας.

Ένα τρίτο όφελος της ενδοσκόπησης είναι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Στη σύγχρονη καθημερινότητα αποπροσανατολιζόμαστε από τις πραγματικές μας επιθυμίες και προτεραιότητες, η διαδικασία αυτή όμως μας επαναφέρει και μας ευθυγραμμίζει με τα πραγματικά μας «θέλω».

Σας παροτρύνω λοιπόν να την δοκιμάσετε και να ανακαλύψετε ακόμα περισσότερα οφέλη που θα παρουσιαστούν μπροστά σας, και θα σας κάνουν να την αγαπήσετε.

 

Ανατολή Βασιλειάδου, Φοιτήτρια Ψυχολογίας

Στο Altius Mind Institute έχουμε θέσει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της ύπαρξής του και της ζωής του. Για ραντεβού πατήστε εδώ.