ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΠΥ

Αξιολόγηση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Η ΔΕΠΥ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που ξεκινά στην παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από έλλειψη προσοχής, υπερκινητικότητα και απερισκεψία.

Αξιολογήσεις ΔΕΠΥ για ενήλικες:

SCID-V-CV στα Ελληνικά

ASRS-v1.1 στα Αγγλικά

Αξιολογήσεις ΔΕΠΥ για παιδιά:

ADHD-IV στα Ελληνικά

CAP (Ηλικίες 6-12) στα Ελληνικά

Edelbrock Rating Scale στα Αγγλικά

SNAP-IV (Ηλικίες 6-17) στα Αγγλικά

Περισσότερες πληροφορίες:

Αξιολογήσεις ΔΕΠΥ για ενήλικες:

Η SCID-V-CV είναι μια ημιδομημένη συνέντευξη για ενήλικες που αξιολογεί τα κριτήρια της ΔΕΠΥ βάσει του DSM-5 (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση)

Η ASRS-v1.1 είναι μια κλίμακα αυτοαξιολόγησης που μετρά τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ σε ενήλικες.

Αξιολογήσεις ΔΕΠΥ για παιδιά:

Η ADHD-IV είναι μια λίστα που συμπληρώνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του παιδιού και βαθμολογείται από τον ψυχολόγο.

Το CAP είναι ένα σύντομο τεστ για προβλήματα προσοχής σε παιδιά και/ή μαθητές ηλικίας 6-12 που συμπληρώνεται από τον αξιολογητή που παρατηρεί το παιδί.

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Edelbrock είναι μια λίστα που περιγράφει συμπεριφορές ενός παιδιού και/ή μαθητή και συμπληρώνεται από τον αξιολογητή που παρατηρεί το παιδί.

Η SNAP-IV είναι μια σύντομη λίστα που συμπληρώνουν οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού ηλικίας 6-17 σχετικά με τη έλλειψη προσοχής σε διάφορα περιβάλλοντα.