ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά

Τα εργαλεία μέτρησης για το άγχος και την κατάθλιψη αναπτύχθηκαν για να διενεργούνται κατά την αρχική συνέντευξη του ασθενούς και για την παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αξιολόγηση και είναι χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της κλινικής λήψης αποφάσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με την βαθμολόγηση και οι οδηγίες ερμηνείας χρησιμοποιούνται από το DSM-V (Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, Πέμπτη Έκδοση).