ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πρόγραμμα Υποστήριξης Υπαλλήλων (EAP Program)

Εμείς, ως επιχειρηματίες, πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό το πρόβλημα διαφορετικά. Αντί να το αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα υγείας ή παροχών, ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούμε ως στρατηγική. Τι θα συνέβαινε αν εσείς, ως επιχείρηση, εστιάζατε στην ψυχική υγεία ως τη στρατηγική σας για ανάπτυξη, καινοτομία και προσαρμογή;
Με άλλα λόγια, αντί να σκεφτόμαστε την ψυχική υγεία ως ασθένεια ή πρόβλημα προς επίλυση, τι θα γινόταν αν σχεδιάζαμε τις εταιρείες μας ως θετικά μέρη από την αρχή;

Δεν είναι μια εντελώς νέα ιδέα, αλλά είναι κάτι που ως Ινστιτούτο πιστεύουμε ότι κάθε εταιρεία θα έπρεπε να λάβει υπόψη της.

Το πρόγραμμα υποστήριξης υπαλλήλων βοηθάει τους ηγέτες της εταιρείας, τους υπαλλήλους και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να επιτύχουν την ανάπτυξη και τους στόχους τους.
Οι εκπαιδεύσεις και οι παρουσιάσεις μας περιλαμβάνουν επαγγελματικές συμβουλές και συμβουλευτική, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ψυχική ευεξία. Έννοιες όπως η αγχώδης κατάσταση στον χώρο εργασίας, η παραγωγικότητα στην εργασία, η κινητοποίηση, η συνεργασία, η παρέμβαση σε κρίσεις, οι ικανότητες ηγεσίας, η ανθεκτικότητα και η ψυχολογία της εταιρείας είναι ουσιώδεις για την ψυχική ευεξία της ομάδας σας και ένα βασικό συστατικό του εξειδικευμένου προγράμματος.

Προσφέρουμε μονοήμερα προγράμματα αλλά και διήμερες εντατικές εκπαιδεύσεις που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις ψυχοεκπαιδευτικού περιεχομένου και εμπειρικές δραστηριότητες εστιάζοντας σε όλες τις κύριες πτυχές μιας εταιρείας, προκειμένου να παρέχουμε μια ολιστική προσέγγιση και κατανόηση των αναγκών μιας εταιρείας.

Κάθε πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εταιρείας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@altiusmindinstitute για να διευθετήσετε ραντεβού.