ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

PAI

PAI (Personality Assessment Inventory)

Ηλικίες: 18-89

Διάρκεια: 25-55 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Το PAI είναι ένα αντικειμενικό ευρετήριο προσωπικότητας ενηλίκων. Πρόκειται για ένα μέτρο που αξιολογεί εκτενώς τη ψυχοπαθολογία των ενηλίκων και παρέχει πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην κλινική διάγνωση και το πλάνο θεραπείας. Πρόκειται για ένα αυτοαξιολογητικό ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 344 ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν ως Ψευδής, Ελαφρώς Αληθής, Κυρίως Αληθής και Πολύ Αληθής. Η αξιολόγηση ερμηνεύεται από έναν εκπαιδευμένο επαγγελματία.