ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

RAVEN’S EDUCATIONAL

RAVEN’S Educational CPM/CVS

Ηλικίες: 4-12

Διάρκεια: 45-50 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά

Το RAVEN’S Educational (RAVEN’S Educational CPM/CVS) μετρά τη μη λεκτική και λεκτική ικανότητα σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Αποτελείται από το CPM (Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες) που μετρά τη μη λεκτική ικανότητα και το CVS (Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton) που μετρά την λεκτική ικανότητα. Το τεστ έχει μεταφραστεί και τυποποιηθεί στα Ελληνικά.