ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

RAVEN’S SPM

RAVEN’S SPM (RAVEN’S Standard Progressive Matrices)

Ηλικίες: 8-65

Διάρκεια: 45-50 λεπτά

Γλώσσα: Το RAVEN’S SPM χρησιμοποιεί μη λεκτική προσέγγιση

Το RAVEN’S SPM (RAVEN’S Standard Progressive Matrices) είναι μια αξιόπιστη αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας (πλευρική σκέψη, μάθηση νέων έννοιων, επίλυση προβλημάτων). Το RAVEN’S SPM χρησιμοποιεί μη λεκτική προσέγγιση, μειώνοντας την πιθανή γλωσσική κλίση.