ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.

ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ”

Η ομάδα μας για τη μετάβαση στη στρατιωτική θητεία έχει ως στόχο να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του στρατιωτικού συστήματος και τους τρόπους με τους οποίους η στρατιωτική θητεία μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία ενός νεοσύλλεκτου.

Στόχοι ομάδας:

  • Ενθάρρυνση των μελών να μοιραστούν πληροφορίες για τους εαυτούς τους, τα προβλήματά τους και το ιστορικό τους με σκοπό να γνωριστούν μεταξύ τους και να ξεκινήσουν να κτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης.
  • Ανάπτυξη και εξάσκηση της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της άνευ όρων αποδοχής για να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας σε όλα τα μέλη της ομάδας.
  • Κατανόηση για το πώς κτίζεται και το πώς συντηρείται το σύστημα του στρατού.
  • Επεξήγηση των τρόπων που επηρεάζει το σύστημα του στρατού την ταυτότητα ενός νέου.
  • Ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Ενημέρωση για αιτίες και συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
  • Πώς κτίζεται ένα περιβάλλον στήριξης για κάποιο άτομο που μεταβαίνει στο στάδιο της στρατιωτικής θητείας.
  • Αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας μέσω της αποδοχής και της στήριξης. Ενημέρωση για την ατομική ψυχοθεραπεία.

Επικεφαλής της ομάδας: Μάριος Αντωνίου (Κλινικός Ψυχολόγος)

Ποιοι: Αγόρια που προετοιμάζονται για τη στρατιωτική υπηρεσία και γονείς.

Πότε: (θα ανακοινωθεί)

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

Πού: Altius Mind Institute Downtown

Στασάνδρου 20, Γραφείο 301, Λευκωσία, 1060, Κύπρος

Για συμμετοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 99779888.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι συναντήσεις της ομάδας υποστήριξής μας έχουν ως στόχο να παρέχουν στα άτομα πληροφορίες και προσωπική υποστήριξη από ομότιμους τους. Ο συντονιστής, θα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με ψυχολογικά και συναισθηματικά θέματα, αλλά δεν θα εμπλακεί στην παροχή ψυχολογικών ή ιατρικών συμβουλών για οποιοδήποτε άτομο ή για την ιδιαίτερη κατάστασή του ατόμου προσωπικά. Καμία διάγνωση ή θεραπεία ή συμβουλή σχετικά με οποιαδήποτε ιατρική ή ψυχική κατάσταση ή ασθένεια οποιουδήποτε μέλους της ομάδας δεν θα προσφέρεται προσωπικά κατά τη διάρκεια της ομάδας υποστήριξης. Η ομάδα υποστήριξης δεν μπορεί να υποκαταστήσει και δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη διάγνωση και τη θεραπεία ιατρικής ή άλλης υγειονομικής περίθαλψης όταν υφίσταται ιατρική ή ψυχική κατάσταση ή ασθένεια. Συνιστάται στα μέλη της ομάδας υποστήριξης να αναζητούν διάγνωση, θεραπεία και συμβουλές σχετικά με ιατρικές ή ψυχικές καταστάσεις ή παθήσεις από γιατρούς και άλλους αδειοδοτημένους επαγγελματίες υγείας.