ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

WAIS-IV GR

WAIS-IV GR (Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler, Τέταρτη Έκδοση)

Ηλικίες: 16-90

Διάρκεια: 60-90 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά

Το WAIS-IV GR είναι η ελληνική έκδοση του WAIS-IV. Είναι ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα νοητικών ικανοτήτων και ευφυΐας σε εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω καθώς και σε ενήλικες. Περιλαμβάνει 11 υποδοκιμές με διάφορο περιεχόμενο και θέματα. Βασίζεται στην έρευνα στον τομέα της νοητικής νευροεπιστήμης και στο έργο του David Wechsler PhD. Το WAIS-IV διενεργείται, βαθμολογείται και ερμηνεύεται από εκπαιδευμένο επαγγελματία.