ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

WISC-V GR

WISC-V GR (Κλίµακα Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά, Πέμπτη Έκδοση)

Ηλικίες: 6-16

Διάρκεια: 65-80 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά

Το WISC-V GR είναι η ελληνική έκδοση του WISC-V. Είναι ένα γνωστό τεστ νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους. Μετρά τη νοητική ικανότητα και πέντε γνωστικούς τομείς που επηρεάζουν την απόδοση. Περιλαμβάνει υποδοκιμές με διάφορο περιεχόμενο και θέματα. Βασίζεται στην έρευνα στον τομέα της γνωστικής νευροεπιστήμης, καθώς και στο έργο του David Wechsler, PhD. Το WISC-V διενεργείται, βαθμολογείται και ερμηνεύεται από εκπαιδευμένο επαγγελματία.