ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Η Ομάδα Διαταραχών Διάθεσης και Τραύματος είναι μια ψυχοεκπαιδευτική και θεραπευτική ομάδα. Στόχος της ομάδας είναι να φέρει σε επαφή άτομα που έχουν διαγνωστεί με διαταραχές στη διάθεση (μείζων καταθλιπτική διαταραχή, διπολική διαταραχή, δυσθυμία) ή/και που έχουν βιώσει τραύμα καθώς και συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές όπως οι διαταραχές άγχους. Στόχος της ομάδας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος την εμπειρία τους και να μάθουν τεχνικές αντιμετώπισης των καθημερινών δυσκολιών τους.

Στόχοι της ομάδας:

  • Παροχή ψυχοεκπαίδευσης σχετικά με τις διαταραχές της διάθεσης (διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία).
  • Εκμάθηση του τρόπου διαχείρισης μιας διαταραχής της διάθεσης σε προσωπικό επίπεδο (τρόπος διαχείρισης συναισθηματικών δυσκολιών εκτός του θεραπευτικού πλαισίου)
  • Παροχή ψυχοεκπαίδευσης σχετικά με τις μορφές και τις πτυχές του τραύματος
  • Αναγνώριση και διαχείριση των συμπτωμάτων διαταραχής μετατραυματικού στρες
  • Διαχείριση του άγχους και του φόβου
  • Εκμάθηση τεχνικών αυτοφροντίδας και αυτοεκτίμησης
  • Ομαδική θεραπεία για τις διαταραχές της διάθεσης και του τραύματος

Επικεφαλής της ομάδας: Έλενα Γιάππα (Κλινική Ψυχολόγος)

ΟΜΑΔΑ 1: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Ποιοι: Ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με διαταραχές της διάθεσης και/ή έχουν βιώσει τραύμα.

Πότε: Κάθε Πέμπτη, από τις 18:00 έως τις 19:30, ξεκινώντας από τις 11 Ιανουαρίου 2024.

Διάρκεια: 18 εβδομάδες

Γλώσσα: Ελληνικά

Πού: Altius Mind Institute Downtown

Στασάνδρου 20, Γραφείο 301, Λευκωσία, 1060, Κύπρος

Για συμμετοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 99779888.

ΟΜΑΔΑ 1: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ποιοι: Ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με διαταραχές της διάθεσης και/ή έχουν βιώσει τραύμα.

Πότε: Κάθε Παρασκευή, από τις 18:00 έως τις 19:30, ξεκινώντας από τις 12 Ιανουαρίου 2024.

Διάρκεια: 18 εβδομάδες

Γλώσσα: Αγγλικά

Πού: Altius Mind Institute Downtown

Στασάνδρου 20, Γραφείο 301, Λευκωσία, 1060, Κύπρος

Για συμμετοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 99779888.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι συναντήσεις της ομάδας υποστήριξής μας έχουν ως στόχο να παρέχουν στα άτομα πληροφορίες και προσωπική υποστήριξη από ομότιμους τους. Ο συντονιστής, θα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με ψυχολογικά και συναισθηματικά θέματα, αλλά δεν θα εμπλακεί στην παροχή ψυχολογικών ή ιατρικών συμβουλών για οποιοδήποτε άτομο ή για την ιδιαίτερη κατάστασή του ατόμου προσωπικά. Καμία διάγνωση ή θεραπεία ή συμβουλή σχετικά με οποιαδήποτε ιατρική ή ψυχική κατάσταση ή ασθένεια οποιουδήποτε μέλους της ομάδας δεν θα προσφέρεται προσωπικά κατά τη διάρκεια της ομάδας υποστήριξης. Η ομάδα υποστήριξης δεν μπορεί να υποκαταστήσει και δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη διάγνωση και τη θεραπεία ιατρικής ή άλλης υγειονομικής περίθαλψης όταν υφίσταται ιατρική ή ψυχική κατάσταση ή ασθένεια. Συνιστάται στα μέλη της ομάδας υποστήριξης να αναζητούν διάγνωση, θεραπεία και συμβουλές σχετικά με ιατρικές ή ψυχικές καταστάσεις ή παθήσεις από γιατρούς και άλλους αδειοδοτημένους επαγγελματίες υγείας.