ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

WAIS-IV GR

WAIS-IV GR Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler, Τέταρτη Έκδοση

WISC-V GR

WISC-V GR Κλίµακα Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά, Πέμπτη Έκδοση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΠΥ

Αξιολόγηση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας

MMPI-2

MMPI-2 (Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα-2)

PAI

PAI (Personality Assessment Inventory)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ψυχοκοινωνική Αξιολόγηση πριν από Βαριατρική Χειρουργική

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Εργαλεία Μέτρησης Άγχους και Κατάθλιψης

RAVEN’S SPM

Raven’s Standard Progressive Matrices

RAVEN’S EDUCATIONAL

Raven’s Educational CPM/CVS